PENGENALAN

Hari raya haji dikaitkan dengan ibadah haji. Dalam Islam ia disebut Aidil Adha atau Hari Raya Qurban. Pada hari tersebut, umat Islam digalakkan mengadakan sembelihan qurban. Ini bermakna orang yang mengerjakan haji mahupun tidak digalakkan melakukan ibadah qurban. Qurban bermaksud menyembelih binatang ternakan (al-an’am) pada 10,11,12 Dzulhijjah.

Manakala ibadah aqiqah adalah menyembelih binatang ternakan (al-an’am) sempena menyambut kelahiran bayi sebagai tanda syukur atas kelahiran tersebut.

Kedua-dua ibadah ini adalah sama dari segi pensyariaatannya iaitu penyembelihan binatang ternakan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, manakala yang membezakan antara keduanya pula ialah dari segi konsep. Ibadah qurban adalah sebagai lambang kesucian dan ketaatan Nabi Ibrahim a.s dan anaknya Nabi Ismail a.s terhadap Allah S.W.T, manakala aqiqah pula adalah lambang kesyukuran dan penebusan kerana kelahiran bayi menyembelih binatang (al- an-a’m) dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah.

Dalam bidang pendidikan, kedua-dua tajuk ini dimasukkan dalam salibus matapelajaran Pendidikan Islam di sekolah dalam pelajaran 15 dan 16 bahagian ibadat Tingkatan Empat. Kedua-dua tajuk ini perlu dijelaskan dengan mendalam pada para pelajar supaya mereka faham konsep sebenar kedua-duanya, hukum perlaksanaanya, syarat sah keduanya serta persamaan dan perbezaan antara kedunya. Disebabkan hal ini maka saya telah menggabungkan kedua-dua tajuk berkenaan di dalam laman pegajaran ini dengan harapan maklumat yang sedikit ini mampu membantu para pendidik sebagai penyediaan bahan pengajaran serta pemahaman para pelajar/pelayar.Berikut dinyatakan sama contoh bahan pengajaran yang boleh digunakan bagi tajuk ini:

---> Untuk contoh format rancangan mengajar sila klik di sini
---> Untuk meng"upload" nota berkaitan qurban sila klik download
---> Untuk meng"upload" nota berkaitan aqiqah sila klik download

PANDUAN PEMAHAMAN ANDA

UJI MINDA ANDA

1- Pilih waktu menyembelih binatang qurban berakhir.
A) Apabila selesai solat Hari Raya Qurban
B) Apabila terbenam matahari pada hari ke 13 Zulhijjah
C) Apabila masuk hari kedua Hari Raya Qurban
D) Sebaik matahari terbit pada 13 Zilhijjah

2- binatang yang layak dijadikan qurban
A) lembu dan kerbau yang berumur dua tahun
B) kambing dan biri-biri yang berumur 1 tahun
C) lembu, kerbau dan kambing yang berumur 2 tahun
D) lembu, kerbau dan unta yang berumur 5 tahun

3- nyatakan 3 golongan yang layak menerima pembahagian daging qurban
A)- 1/3 daging disedekahkan kepada ___________________________
B)- 1/3 diberi kepada ___________________________________
C)- 1/3 dimakan oleh _______________________________


4- Berikut ialah perkara sunat aqiqah kecuali
A) berdoa sebelum sembelihan
B) daging dimasak manis sebelum dijamu
C) daging disedekahkan setelah dimasak
D) daging aqiqah boleh dijual

5- a) bezakan pengertian antara qurban dan aqiqah
b) Huraikan hikmah qurban dan aqiqah bagi masyarakat Islam

0 Comments:

Post a Comment